Seoul Music Award

𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐃𝐀̂̃𝐍 𝐕𝐎𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐎 𝐑𝐎𝐒𝐄́ 𝐓𝐀̣𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐒𝐌𝐀


Hạng mục Main (Bonsang): Mục tiêu vào top 10


B1. Tải app và đăng nhập

iOS: vo.la/Lpmyx

Android: vo.la/vRRcn


B2. Check mail bạn sử dụng lập tài khoản để nhận code đăng nhập.

• Lập mã PIN (nhập bảo mật mỗi lần xem video tích tim hoặc vote)

• Thu thập tim -> Đổi sang phiếu để vote bằng cách xem video quảng cáo:

1 video = 20 tim

3 video (60 tim) 10p /lần xem

5 video (100 tim)= 1 phiếu

10 phiếu (1000 tim) mỗi ngày

100 tim = 1 phiếu vote (Mỗi thiết bị được tặng 1 phiếu, hết hạn trong 24h kể từ khi nhận)


Mỗi ngày vote tối đa 10 phiếu/ tài khoản. Reset lúc 22h mỗi ngày

Có thể mua và đổi tim sang coupon vote từ app “Idol Charm (아이돌챔프)”


~Mọi người chăm chỉ xem quảng cáo mỗi ngày, hoặc có thể mua coupon trên app “Idol Charm (아이돌챔프)” đổi sang phiếu để vote cho Rosé vào top 10